کتابخانه علامه محمد باقر مجلسی ره

خاندان علامه مجلسی

خانواده مجلسي از قراري كه معلوم مي گردد از قديم ساكن اصفهان بوده اند،زيرا يكي از اجداد آن ها حافظ (1) ابونعيم بوده است و ديگري شيخ يوسف بناء،هر دو از اعيان اصفهان و مدفون در آن [شهر] مي باشند. ليكن ملا محمد تقي مجلسي در امضاي خود،جبل عاملي مي…
دختر ملا عزیزالله مجلسی، (عالم، فقیه، محدث، متوفی قرن 12 هـ.ق) نوه ملا محمدتقی، مجلسی اول و برادرزاده علامه مجلسی بوده است. از زنان محدث و فقیه در خاندان علم و فضیلت و تقوا پرورش یافت و فقه و حدیث را فراگرفت. مؤلف ریحانة الادب، او را از ارباب کمال،…
آمنه بیگم مجلسی، عالم، محدث و فقیه سده یازدهم و دوازدهم قمری، بزرگ‏ترین دختر از چهار دختر ملا محمدتقى مجلسى و خواهر ملا محمدباقر مجلسى بود. آمنه بیگم از کمال و جمال برخوردار بود. وی در خانواده علم و فضیلت و تقوا پرورش یافت و مدارج ترقی را تا درجه…
عالم عارف،فقیه بیدار دل و ادیب ملامحمد تقی بن مقصود علی معروف به (مجلسی اوّل) ستاره فروزان حوزه های علوم شیعه است . تولد محمدتقی در سال 1003 ق. در اصفهان پایتخت صفویه، چشم به دنیا گشود. كودكی محمدتقی در محیطی آكنده از صفا و عشق به دین و پیشوایان…
نام : آمنه بیگم مجلسیلقب : بنت المجلسيفرزند : ملامحمد تقی مجلسیاز جمله آثار:شرح الفیه ابن مالکشرح شواهد سیوطیسال فوت : قرن 12 شرح حال بانویی دیگر در اصفهان  آمنه بیگم ، فرزند  ملا محمد تقی مجلسی و خواهر ملا محمد باقر، دختری صالحه، عابده، زاهده و از بانوان عالمه،محدث…
صفحه1 از6