کلام ناب

در حدیث معتبر از رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم منقول است: چهار پا را بر صاحبش شش حق هست؛ باید که ابتدا کند به علف دادن آن چون فرود آید. و هرگاه که به آب برسد، برابر او عرض کند که اگر خواهد بخورد. و بر رویش چیزی نزند که…
از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: از سعادت آدمی است که چهار پای رهواری داشته باشد. از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چهار پا نگاهدارید که زینت شماست و کارهای شما به آن ساخته می‌شود و روزی اش بر خدا است. از امام محمّد باقرعلیه السلام…
از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: بعد از یک خواب اوّل شب از خانه بیرون مروید که خدا را خلقی چند هست که در این وقت پهن می شوند در زمین و آنچه می فرماید می کنند. در حدیث صحیح از امام رضاعلیه السلام منقول است:…
در حدیث معتبر از امیر المؤمنین علیه السلام منقول است: کراهت دارد که آدمی در خانه ای شب به روز آورد که دری و پرده ای نداشته باشد. در حدیث دیگر از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: سه کسند که حق تعالی حفظ و حمایت خود…
در احادیث معتبره از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: چراغ ها را در شب خاموش کنید که آن فاسقک، یعنی موش، فتیله رانکشد که آتش در خانه اندازد. از حضرت صادق علیه السلام منقول است: چهار چیز است که ضایع می شوند و کسی به آن ها…
صفحه6 از51