در مطبوعات و خبرگزاری ها

مقدمه آرا، اندیشه و رفتار سیاسی علامه محمدباقر مجلسی (1037- 1110 ق) از موضوعات بحث برانگیز در میان محققان و نویسندگان حوزه و دانشگاه، (مسلمان و غیرمسلمان) بوده و هست . در این میان برخی از نویسندگان دیدگاه های علمی و عملکرد سیاسی او، نظیر صوفی ستیزی، اخباری گری، فلسفه…
ولادت علامه محمد باقر مجلسی اصفهانی در سال 1037 هجری مساوی با عدد ابجدی جمله «جامع کتاب بحار الانوار» چشم به جهان گشود. گویا خلقت او برای انجام این خدمت مهم دینی بوده است. وی متوفا به سال 1110 ه .ق در اصفهان است. علامه مجلسی در اواسط نیمه دوم…
نیاکان مجلسی جد پدریِ علامه مجلسی، ملا محمد مقصود علی اصفهانی، نخستین فرد از این خاندان است که به «مجلسی» شهرت یافت و این شهرت پس از آن بر فرزندانش اطلاق شد. بهبهانی در مرآت الاحوال جهان نما (و به پیروی از او محدث نوری در فیض قدسی) نوشته است…
اشاره در مدت دو قرن و اندی که حاکمان صفوی بر ایران حکومت می کردند، دانشمندان بزرگ و بسیاری در این سرزمین پدید آمدند، کتاب های پرارجی نوشتند و اسلام را به جهانیان شناساندند. در این میان، شاید گزاف نباشد اگر بگوییم در میان انبوه این ستارگان فروزان و رادمردان…
مقدمه: علامه محمد باقر مجلسی(1110 - 1037ه ق) فرزند مولا محمد تقی مجلسی، ازعلمای مشهور و نامدار دوره پایانی عهد صفوی است. به اعتقاد بسیاری از دانشمندان شیعی و غیر شیعی، وی مروج مذهب امامیه در سده یازدهم هجری در ایران بوده، و ازنخستین کسانی است که به ترجمه و…
صفحه2 از4