در مطبوعات و خبرگزاری ها

مقدمه علما و اندیشمندان دینی از دیرباز علاوه بر بررسی و استنباط و بازگویی تکالیف و وظایف فردی, به وظایف و تکالیف اجتماعی و برقراری عدالت و اجرای احکام دینی در سطح جامعه توجه داشته اند. عالمان شیعی نیز به این مهم پرداخته اند, به خصوص در اعصار پیدایش دولت…
آغازین سخن علاّمه محمدباقر مجلسی قدس سره از اعاظم فقهای شیعه دوازده امامی و سرآمد دین پژوهان پارسی زبان در اواخر عهد صفویه است که در سال (1307 ه.ق) در خانواده ای دانش ور و شهیر در اصفهان متولّد شد. او از همان اوان کودکی در سایه توجه خاص پدر…
بسم اللّه الرحمن الرّحیماو و نفس خطا پیشه خود را به تقوا و ترس از خدای تبارک و تعالی, سفارش می کنم:1 . تقوا, توصیه خدای بلندمرتبه به همه بندگانش, از آغاز تا پایان آفرینش است. تلاش در مراقبت و واداشتن نفس را به تقوای پروردگار, سرلوحه کار خود کند.…
در ميان علماي طراز اول اسلام در ايران، علامه محمدباقرمجلسي از امتيازات خاصي برخوردار است.از جمله اين اختصاصات (جدا از همت پرشور علامه در گردآوري و حفظ احاديث و روايات شيعي و نيز توجه وافر وي به جنبه‌هاي ديني) كه كمتر مورد التفات علماي اسلام قرار گرفته، اصرار مجلسي بر…
به مناسبت روز بزرگداشت علا‌مه مجلسي(ره)  عبارتي وجود دارد كه طي آن گفته مي‌شود: بزرگان را جز بزرگان نمي‌شناسند. اين حقيقت كه ميان بزرگان سنخيت وجود دارد، قابل ترديد نيست و مي‌توان آن را در همه زمانها و مكانها قطعي پنداشت.  صاحب مستدرك‌الوسائل ميرزا حسين نوري طبرسي در مقام يك…
صفحه3 از4