رسانه

نوع رسانه
05-عقاید مجلسی

05-عقاید مجلسی

74 بازدید
0
جزئیات
4 ماه قبل
در دروس عقاید علامه مجلسی
جلسه پنجم یکی از نقد هایی که بعضی بر مرحوم مجلسی (ره) وارد می کنند این است که چر...
نوع رسانه
04-عقاید مجلسی

04-عقاید مجلسی

63 بازدید
0
جزئیات
4 ماه قبل
در دروس عقاید علامه مجلسی
جلسه چهارم زندگی نامه بعضـــی بـــه عنـــوان انتقـــاد و طعـــن بـــه علامـــه ی...
نوع رسانه
03-عقاید مجلسی

03-عقاید مجلسی

64 بازدید
0
جزئیات
4 ماه قبل
در دروس عقاید علامه مجلسی
جلسه سوم زندگی نامه مرحـــوم علامـــه ی مجلســـی در راه اعـــتلاء و گســـترش مــ...
نوع رسانه
02-عقاید مجلسی

02-عقاید مجلسی

66 بازدید
0
جزئیات
4 ماه قبل
در دروس عقاید علامه مجلسی
جلسه دوم زندگی نامه ئ علامه مجلسی مرحوم ملا محمد باقر مجلسی (ره) به دعای پدر بزگ...
نوع رسانه
01-عقاید مجلسی

01-عقاید مجلسی

81 بازدید
0
جزئیات
4 ماه قبل
در دروس عقاید علامه مجلسی
جلسه اول زندگی نامه ئ علامة المجلسی قبل از ورد در کتاب اخلاقاً لازم است تا به عن...