کلام ناب

از امیر المؤمنین علیه السلام منقول است: نفس خود را به مخاطره می اندازد کسی که مستغنی می شود برای خود از رأی دیگران. در حدیث دیگر فرمود: مشورت کن با جماعتی که از خدا ترسند و دوست دار برادران مؤمن رابه قدر پرهیزکاری ایشان. و به پرهیز از زنان بد…
فضیلت ذکر حضرت رسول خدا و ائمه علیهم السلام در مجالس و مباحثه علوم ایشان نمودن و گفتن احادیث فضایل ایشان از حضرت صادق علیه السلام منقول است: هر قومی که در مجلسی جمع شوند و خدا را یاد نکنند، آن مجلس بر ایشان حسرت خواهد بود در روز قیامت.…
از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: مبادرت کنید به سوی باغ های بهشت. پرسیدند که، کدام است باغ های بهشت؟ فرمود: حلقه ها و مجمع ها که یاد خدا در آن کنند. و امیر المؤمنین علیه السلام فرمود: در همه جا خدا را یاد کنید که او…
از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: نیکو مجاورت کن با کسی که با تو مجاورت کند تا مؤمن باشی و نیکو مصاحبت کن با مصاحبان خود تا مسلمان باشی. و از مفضل منقول است: به خدمت حضرت صادق علیه السلام رفتم. فرمود: چه کسی مصاحب تو بود…
در حدیث صحیح از حضرت صادق علیه السلام و در حدیث دیگر از امام موسی علیه السلام منقول است: چون سه نفر در مجلسی باشند، دو تای ایشان با یکدیگر سرگوشی نکنند که موجب اندوه و ایذای آن رفیق دیگر است. در حدیث معتبر از حضرت رسول صلی الله علیه…
از حضرت صادق علیه السلام منقول است: مسلمان را بر برادرش حق لازم هست که چون او را ملاقات کند، بر او سلام کند و چون بیمار شود او را عیادت کند و در غایبانه خیرخواه او باشد و چون عطسه کند او را دعا کند و باید آن که عطسه…
از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: متابعت کن کسی را که تو را می گریاند و خیر خواه تو است و متابعت مکن کسی را که تو را می خنداند و در مقام فریب دادن تو است. از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: نظر کنید…
در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است: برخاستن از برای تعظیم مکروه است، مگربرای کسی که به جهت دین، مانند علم و صلاح و نیکی تعظیم او کنند. از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: حق کسی که داخل خانه می شود بر اهل…
صفحه6 از32